Skip to main content

Šta je server za oglašavanje?

Online reklamiranje, kako banerima tako i se konstantno prati u vezi sa performansama. Server za isporuku reklama je od velike pomoći oglašivačima, medijima/objavljivačima i posetiocima. To je kompleksan online sisetm koji omogućava isporuku banera do pretraživača i zatim prati ponašanje korisnika nakon prikaza reklama. Dakle, to je poseban mehanizam nezavistan od samog sajta koji ni na koji način ne ugrožava njegovo funkcionisanje već naprotiv ubrzava prikaz strana tako što se celokupna logika za praćenje reklamnih aktivnosti nalazi na posebnom sistemu.

Tipovi naloga za oglašavanje

Postoje dva naloga na ad serverima, nalog za objavljivače/medije i nalog za oglašivače

Oglašivač... Prioritet za server za reklame objavljivača je da odabere odgovarajuće reklame za prikaz po unapred podešenim parametrima u cilju prikaza reklama odgovarajućoj ciljnoj grupi posetilaca. Server čuva podatke o prikazu reklama, njihovom broju, poziciji, broju klikova i na taj način se olakšava detaljno praćenje uspešnosti same reklamne kampanje.

Kako funkcioniše i ko ima koristi?

Evo primera kreiranje jedne kampanje za bolje razumevanje procesa. U ovom primeru ćemo koristiti sajt za oglašavanje InternetOglasi.com kao objavljivača banera. Reklame koje se prikazuju na sajtu se menjaju konstantno u zavisnosti od određenih parametara podešenih tokom kreiranja kampanje (geolokacija posetilaca, ključne reči itd) i ciljne grupe posetilaca. Ispod su navedeni koraci ukratko:
 
1. Prodavnica cveća (oglašivač) želi da doda reklamu na sajt InternetOglasi.com
2. Na serveru se kreira baner sa odgovarajućom veličinom i na odgovarajućoj poziciji
3. Zatim se reklamama dodaju odgovarajući kriterijumi za prikaz (datum prestanka prikaza, ključne reči, geolokacija, učestalost prikaza...)
4. Reklame se zatim prikazuju na sajtu InternetOglasi.com (objavljivač)

Kako server zna koje su reklame najpodesnije za prikaz pojedinim korisnicima?

Postoji mnogo parametara koje se uzimaju u obzir, npr. na koje je reklame posetilac prethodno "kliktao", da li su ključne reči kampanje u bilo kakvoj vezi sa interesovanjima posetilaca, da li reklame imaju veze sa sajtom na kome se prikazuju. U poslednje vreme su napredovale tehnologije takozvanog retargeting pri čemu se prati aktivnost korisnika na svim prethodnim sajtovima koje je posećivao. U tom slučaju posetilac koga ne interesuje cveće i šminka će primetiti da se reklame sa tim u vezi sve ređe prikazuju, a povećava se prikaz reklama za koje je on zainteresovan, recimo putovanje i sport. Server takođe može locirati poziciju odakle se sajt posećuje i odrediti na kom će jeziku reklame biti prikazane ili prikazati reklame koje su isključivo u vezi sa datom demografijom, gradom ili državom, npr. događaji u gradu ili politička kampanja.