Skip to main content

SEO

Šta je SEO - Objašnjenje

Kada pričamo sa klijentom o online marketingu njihovih sajtova u našoj BlicKlik Internet Marketing mreži obično nas pitaju: "Kako da sajt bude na prvom mestu na Googlu?" Iako ovaj članak nije detaljno objašnjenje kako biti prvi na Googlu pokušaćemo da objasnimo kakav je proces i šta sve uključuje?