Skip to main content

Nedavno smo tokom jednog projakta u Inforbiro-u imali potrebu da u batch-u na Windows okruženju proverimo da li su neki od fajlova prazni ili ne. Mislili smo da će to biti izuzetno jednostavno (što se na kraju pokazalo kao tačno), ali je istraživanje rešenja oduzelo malo više vremena :)

Kreirali smo skriptu za naše potrebe čiji kod postavljamo ispod pa će možda i vama biti od koristi.

Prekopirajte kod u fajl, snimite ga sa nastavkom .bat i pokrenite ga tako što mu prosleđujete ime fajla za proveru kao parametar. Na primer:

C:\proveri_fajl.bat C:\fajl_za_proveru.txt

:: Created by MitraX (www.inforbiro.com)
:: Batch proverava da li je fajl ciji je naziv prosledjen prazan ili ne
@echo off
if "%~z1" == "" (
    echo Fajl ne postoji.
) else if "%~z1" == "0" (
    echo Fajl je prazan.
) else (
    echo Fajl nije prazan.
)