Skip to main content

XAMPP je zaista odličan software koji u sebi sadrži Apache, MySQL, PHP, fajl server i mnoge druge module/programe koji olakšavaju web razvoj.

Ali ponekad nakon instalacije i odabira engleskog jezika kao podrazumevanog ta selekija se ne odražava na phpMyAdmin tako da je interfejs na nemačkom jeziku.

Trik je vrlo jednostavan, morate da odete u phpMyAdmin direktorijum unutar instalacije i tu ćete pronaći fajl config.inc.php, otvorite ga i dodajte linije koje se nalaze ispod na sam vrh strane:

$cfg['DefaultLang'] = 'en-utf-8'; // Jezik ako nije prepoznat neki drugi jezik

ili

$cfg['Lang'] = 'en-utf-8'; // Forsiraj ovaj jezik za sve korisnike

Snimite fajl, zatvorite i ponovo otvorite phpMyAdmin. I to je sve.