Skip to main content

Česta je situacija da je pre objavljivanja sajta potrebno izvršiti podešavanja. Takvu potrebu imamo sada prilikom podešavanja Femina Portal sajta. Idealno rešenje bi bilo da radite kao administrator i imate pun pristup sajtu, ali da ostali posetioci budu informisani da je sajt trenutno van funkcije dok traje period podešavanja.

U ocPortal CMS, stavljanje sajta u offline mod je veoma jednostavno:

1) Idite u Admin Zone > Setup > Configuration > Site options

2) U sekciji Closed site odaberite "Closed site"

3) Možete takođe promeniti tekst koji će se pojaviti ako neko pristupi sajtu koji je u offline modu. Podrazumevana poruka je:

"This site is currently closed because it is still being created. The webmaster(s) will open it up when they are ready."

3) Snimite podešavanja

Sajt je sada zatvoren, ali vi imate specijalne dozvole.

Kada budete spremni za objavljivanje sajta ponovo, odštiklirajte "Closed site" opciju.