Skip to main content

U INFORBIRO - agenciji za informacione tehnologije kao zagovornici slobodnog softvera koristimo Mozilla Thunderbird kao email klijent. Veoma je robustan, ima sjajne mogućnosti, podržava veliki broj email naloga i veoma je lako da se migrira!

Naši programeri, dizajneri i konsultanti često moraju da koriste više od jednog računara (deskotp, laptopove, netbook...) i prioritet je da imaju pristup svojim email nalozima sa svih tih mašina. Tako da sam siguran da će uputstvo biti korisno i vama takođe.

Ukratko, migracija Thunderbird profila je kopiranje foldera profila sa jednog okruženja na drugo i izmena profiles.ini fajla.

Na primer, ispod su navedeni koraci kako da se migrira Mozilla Thunderbird profil sa Windows 7 okruženja na Ubuntu 11.10:

1) Thunderbird je već podrazumevani email klijent na Ubuntu 11.10 tako da ga ne morate instalirati ručno

2) Zatvorite Thunderbird na oba okruženja ako su pokrenuti.

3) Na Ubuntu idite u direktorijum Thunderbird profila, npr. \home\%user_name%\.thunderbird\profiles\etw22loq.default (zamenite %user_name% sa imanom svog naloga)
Ako ne vidite .thunderbird folder to znači da je sakriven tako da pritisnite Ctrl+H da bi prikazali sve fajlove i direktorijume.

4) Obrišite sve fajlove iz foldera profila (napravite backup prethodno!)

5) Otvorite fajl profiles.ini u editoru teksta

6) Proverite da li je prisutna linija sa imenom foldera profila, npr. Path=etw22loq.default. Ako fajl sadrži drugu putanju zamenite je validnom.

Primer sadržaja fajla profiles.ini u GNOME na Ubuntu okruženju:

[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=etw22loq.default
Default=1

7) Idite u folder profila u Windows 7, npr. %drive%:\Users\%user name%\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\hje43myq.default (zamenite %drive% sa oznakom particije, npr. C, a %user_name% sa imenom svog korisničkog imena)
Ako ne vidite AppData folder to znači da je sakriven. Za prikaz sakrivenih fajlova i folder u Windows Exploreru uradite sledeće: Organize > Folder and search options > View > Show hidden files, folders and drives

8) Kopirajte sadržaj iz Windows 7 foldera profila u direktorijum na Ubuntu

9) Pokrenite Thunderbird i trebalo bi da vidite sve migrirane email naloge sa Windows 7 na Linux ogruženje.

Napomena:
Ako želite da migrirate Thunderbird profil sa Linux-a na Windows obratite pažnju da na Windows 7 fajl profiles.ini se nalazi u %drive%:\Users\%user name%\AppData\Roaming\Thunderbird\ (ne u Profiles!). Na većini GNU/Linux GNOME okruženja profiles.ini je u istom direktorijumu kao i folderi profila.