Skip to main content

ocPortal CMS ima nekoliko mogućnosti o kojima ostali CMS sistemi mogu samo da sanjaju.

Jedna od njih je i mogućnost kreiranja potpuno nove teme za samo jedan minut na osnovu podrazumevane teme, sa potpuno drugim bojama. ocPortal tema se zasniva na nečemu što se zove "seed" ili osnovna boja i predstavlja boju oko koje se kreiraju sve ostale.

Za ovo uputstvo ćemo kreirati novu temu, npr. Pink koju koristimo na našem portalu za dame FeminaPortal.com. Naša osnovna boja će biti B45C70.

1) Iditna u Admin Zone > Style > Themes

2) U New sekciji kliknite na Theme Wizard

3) Unesite neko ime, npr. Pink

4) Unesite Seed boju u HEX formatu, npr. B45C70

5) Ostavite ostale parametre kako jesu ili ih promenite po svojoj želji

6) Kliknite na Proceed

7) Možete videti svoju temu i prihvatiti je na sajtu

8) Ako kasnije želite da promenite neke delove svoje teme možete to učiniti vrlo lako u:

Admin Zone > Style > Themes

i birajući neku od opcija:

Edit theme, Edit CSS (styles), Edit templates ili Manage theme images

Mogu vam garantovati da ne postoji lakši i brži način za kreiranje nove teme u bilo kom drugom CMS-u. Možete čak i dodeliti različite teme različitim zonama.